سایت فروش ملک در پروژه های مسکونی استانبول , قیمت آپارتمان در استانبول و تصاویر ملک ها , شرایط خرید ملک در ترکیه

آتاشهیر مدرن

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

خرید آپارتمان در آتاشهیر مدرن
محدوده قیمت : 462,000 دلار الی 2,700,000 دلار
متراژ واحدها : 78 متر ~ 440 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 979
تاریخ تحویل : تحویل آبان ۱۴۰۳

مجتمع مسکونی بنستا benesta

پروژه های مسکونی اسکودار ، استانبول

مجتمع مسکونی بنستا در بخش آسیایی
محدوده قیمت : 500,000 دلار الی 2,100,000 دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 315 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 563
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

پانوراما پندیک

پروژه های مسکونی پندیک ، استانبول

پروژه پانوراما پندیک-پیش خرید آپارتمان در پندیک
محدوده قیمت : 142,000 دلار الی 650,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 640
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

آجار ورده

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه لوکس آجار ورده در منطقه بیکوز استانبول
محدوده قیمت : 612,000 دلار الی 1,232,000 دلار
متراژ واحدها : 97 متر ~ 191 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 739
تاریخ تحویل : تابستان ۱۴۰۲

چاملی وادی

پروژه های مسکونی کاهیت حانه ، استانبول

پروژه مسکونی چاملی وادی در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : 624,000 دلار الی 1,504,000 دلار
متراژ واحدها : 43 متر ~ 202 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 919
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

پروژه G-HUB

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه G-HUB در کوچوک چکمجه استانبول
محدوده قیمت : 330,000 دلار الی 385,000 دلار
متراژ واحدها : 74 متر ~ 93 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 346
تاریخ تحویل : زمستان ۱۴۰۲

رسیتال استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه رسیتال در باخجه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 165,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 80 متر ~ 125 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 160
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

پروژه آلتین اورمان ازمیر

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، ازمیر

پروژه آلتین اورمان ازمیر
محدوده قیمت : 95,000 دلار الی 550,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1215
تاریخ تحویل : تحویل زمستان ۱۴۰۲

پروژه مسکونی DKY کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی DKY کارتال
محدوده قیمت : 200,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 344
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۲

فوروینس - پارک رزیدانس

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

برج فوروینس – پارک رزیدانس بغدادجادسی
محدوده قیمت : 1,100,000 دلار الی 5,000,000 دلار
متراژ واحدها : 100 متر ~ 800 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 600
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه کورو اولری اسکودار

پروژه های مسکونی اسکودار ، استانبول

پروژه شیک و خاص در منطقه اسکودار
محدوده قیمت : 1,100,000 دلار الی 3,942,000 دلار
متراژ واحدها : 123 متر ~ 420 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 196
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

کواترو عمرانیه

پروژه های مسکونی عمرانیه ، استانبول

پروژه کواترو عمرانیه استانبول
محدوده قیمت : 175,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 70 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 590
تاریخ تحویل : پاییز ۱۴۰۱

پگا کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه پگاکارتال بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 141,000 دلار الی 560,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 112 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ویلایی یشیل یاکا

پروژه های مسکونی بویوک چکمجه ، استانبول

پروژه ویلایی یشیل یاکا در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : 915,000 دلار الی 1,600,000 دلار
متراژ واحدها : 231 متر ~ 500 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ویلایی وادی ریوا

بیکوز ، استانبول

پروژه ویلایی وادی ریوا
محدوده قیمت : 800,000 دلار الی 1,500,000 دلار
متراژ واحدها : 230 متر ~ 770 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 300
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

نکسوس کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه nexus کارتال
محدوده قیمت : 185,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 1200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 566
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

آل تاور کادیکوی

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

برج آل تاور ALTOWER KADIKOY کادیکوی
محدوده قیمت : 170,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : فروردین ۱۴۰۱

مجتمع مسکونی پارک34

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی پارک34
محدوده قیمت : 155,000 دلار الی 470,000 دلار
متراژ واحدها : 78 متر ~ 215 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

روتانا رزیندانس بومونتی

پروژه های مسکونی منطقه شیشلی استانبول ، استانبول

پروژه مسکونی روتانا رزیدانس بومونتی
محدوده قیمت : 371,000 دلار الی 1,562,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 170 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 599
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

دلوکسیاپارک

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پیش خرید پروژه ای لوکس در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 175,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 35 متر ~ 100 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 364
تاریخ تحویل : پاییز ۱۴۰۲

یوپارک

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پیش فروش آپارتمان در کارتال استانبول| یوپارک کارتال
محدوده قیمت : 131,000 دلار الی 453,000 دلار
متراژ واحدها : 53 متر ~ 158 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 825
تاریخ تحویل : پاییز ۱۴۰۲

پروژه Yalçıntepe residance

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه یالچین واقع در باحجه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 62,000 دلار الی 80,000 دلار
متراژ واحدها : 57 متر ~ 61 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 300
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

اسکای لند استانبول

پروژه های مسکونی ساریر ، استانبول

اسکای لند استانبول
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 2,000,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

بانو اولری

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه بانو اولری در منطقه باحجه شهیر
محدوده قیمت : 213,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 135 متر ~ 190 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : تحویل اواخر سال 2021

متروپول استانبول

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

برج متروپول در آتاشهیر استانبول
محدوده قیمت : 170,000 دلار الی 1,500,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1370
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه مسکونی استرادا

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه استرادا در باحچه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 181,000 دلار الی 724,000 دلار
متراژ واحدها : 59 متر ~ 283 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2500
تاریخ تحویل : آماده تحویل

مجتمع مسکونی Queen Bomonti

پروژه های مسکونی منطقه شیشلی استانبول ، استانبول

پروژه Queen Bomonti زیبا در قلب استانبول
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 46 متر ~ 242 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

لوجا کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه لوجا کارتال – پیش فروش آپارتمان
محدوده قیمت : 225,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 360 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 368
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۲

برج مینا استانبول

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پیش فروش آپارتمان در کادیکوی استانبول
محدوده قیمت : 215,000 دلار الی 750,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 199 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1000
تاریخ تحویل : تحویل بهار سال ۱۴۰۲

پروژه پیرلانتا رزیدانس

پروژه های مسکونی باغجی لار ، استانبول

پروژه پیرلانتا رزیدانس استانبول
محدوده قیمت : 130,000 دلار الی 270,000 دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 437
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی Yeni Tepe Kadikoy

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی Yeni Tepe Kadikoy
محدوده قیمت : 180,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 60 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1100
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه ویستا کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه ویستا منطقه کارتال استانبول
محدوده قیمت : 120,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 59 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

vira istanbul

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه مسکونی ویرا استانبول واقع در بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 229,000 دلار الی 440,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1150
تاریخ تحویل : تحویل اواخر سال 2021

مجتمع مسکونی MOMENT İSTANBUL

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی MOMENT İSTANBUL
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 260,000 دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 698 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 731
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه امپایر استانبول

پروژه های مسکونی آوجیلار ، استانبول

پروژه امپایر استانبول
محدوده قیمت : 120,000 دلار الی 375,000 دلار
متراژ واحدها : 88 متر ~ 232 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 295
تاریخ تحویل : تابستان 1399

پروژه سوریاپی آنتالیا

پروژه های مسکونی آوجیلار ، آنتالیا

پروژه بزرگ در شهر آنتالیا – خرید آپارتمان در شهر آنتالیا
محدوده قیمت : 85,000 دلار الی 200,000 دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 205 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 19000
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پانو رزیدانس استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه پانو رزیدانس استانبول
محدوده قیمت : 190,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 130 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1431
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

باهچلی اولر استانبول

پروژه های مسکونی باهچلی اولر ، استانبول

پروژه مسکونی باهچلی اولر استانبول
محدوده قیمت : 240,000 دلار الی 450,000 دلار
متراژ واحدها : 77 متر ~ 273 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1400

رسیم استانبول

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه رسیم در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 260,000 دلار الی 450,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 230 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

سنترال استانبول

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه سنترال استانبول در بخش اروپایی
محدوده قیمت : 122,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 32 متر ~ 312 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 400
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

فولکارت وگا ازمیر

پروژه های مسکونی اسنیورت ، ازمیر

پروژه فولکارت وگا در شهر زیبای ازمیر
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 700,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 432 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 843
تاریخ تحویل : زمستان 2022

فولکارت سیتی

پروژه های مسکونی اسنیورت ، ازمیر

پروژه فولکارت سیتی در شهر زیبای ازمیر
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 600,000 دلار
متراژ واحدها : 195 متر ~ 228 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

رویال گاردن کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه رویال گاردن کارتال در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 200,000 دلار
متراژ واحدها : 52 متر ~ 222 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی حیات پارک

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی حیات پارک
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 72 متر ~ 165 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1400
تاریخ تحویل : تابستان ۱۴۰۱

مجتمع مسکونی اوریاپارک

پروژه های مسکونی عمرانیه ، استانبول

مجتمع مسکونی لوکس اوریاپارک استانبول
محدوده قیمت : 270,000 دلار الی 700,000 دلار
متراژ واحدها : 60 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 526
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ساحلی پندیک ساحل

پروژه های مسکونی پندیک ، استانبول

پروژه ساحلی در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 106 متر ~ 196 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

مجتمع مسکونی Nuvo دراگوس استانبول

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی Nuvo دراگوس استانبول
محدوده قیمت : 160,000 دلار الی 350,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 990
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

پروژه مسکونی MANZARA ADALAR استانبول

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

فروش آپارتمان در استانبول منطقه کارتال
محدوده قیمت : 375,000 دلار الی 650,000 دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 677 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

hayat tepe

پروژه های مسکونی بایرام پاشا ، استانبول

خرید آپارتمان در بخش اروپایی استانبول پروژه حایات تپه استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 172 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 546
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه mesa بیکوز

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه mesa واقع در بیکوز استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 85 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 85
تاریخ تحویل : فروش به پایان رسید

AVENUE İSTANBUL

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

فروش واحدهای مسکونی و تجاری AVENUE در بلیکدوزو استانبول
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 72 متر ~ 187 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 510
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی Elite Concept

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی Elite Concept کادیکوی
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 145 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 785
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

پروژه دلتا دوبی کامفورت

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه دلتا دوبی کامفورت استانبول
محدوده قیمت : 144,000 دلار الی 836,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1200
تاریخ تحویل : فروردین 1401

پروژه مسکونی رفرانس کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی رفرانس در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 180,000 دلار الی 600,000 دلار
متراژ واحدها : 49 متر ~ 404 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 451
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

پروژه مسکونی میدان آردیچلی

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی میدان آردیجی در اسنیورت استانبول
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 41 متر ~ 225 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1681
تاریخ تحویل : فاز اول آماده تحویل

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 63 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2700
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

avrupakonutlari yamanevler

پروژه های مسکونی عمرانیه ، استانبول

پیش خرید آپارتمان در استانبول پروژه avrupakonutlari
محدوده قیمت : 376,000 دلار الی 800,000 دلار
متراژ واحدها : 49 متر ~ 160 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 5445
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی فورتیس سینانلی کادیکوی

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی فورتیس سینانلی کادیکوی
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1100
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul در اسنیورت
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2679
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar

پروژه های مسکونی آوجیلار ، استانبول

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar
محدوده قیمت : 81,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 185 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 269
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه آجار بلو

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه لوکس آجار بلو در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 950,000 دلار الی 2,000,000 دلار
متراژ واحدها : 205 متر ~ 500 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 240
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی و تجاری Aris Grand Tower

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی برج آریس استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 310
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول
محدوده قیمت : 1,000,000 دلار الی 3,000,000 دلار
متراژ واحدها : 459 متر ~ 978 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 64
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی و تجاری Istova kağıthane

پروژه های مسکونی کاهیت حانه ، استانبول

پروژه مسکونی و تجاری Istova در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 350,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1010
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

مجتمع مسکونی AND Pastel استانبول

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی AND Pastel استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1243
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

پروژه مسکونی cordella kartal

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی cordella kartal در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 157 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 215
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی اداری Piazza

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه مسکونی اداری Piazza بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 57 متر ~ 212 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 230
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال در استانبول
محدوده قیمت : 200,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 37 متر ~ 271 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 800
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی تجاری ONUR PARK LİFE

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی اونورپارک لایف استانبول در باحچه شهیر
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 88 متر ~ 170 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 718
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

تریو گاردن استانبول

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی تریوگاردن استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 61 متر ~ 211 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 749
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ویلایی فماگاردن

پروژه های مسکونی زکریاکوی ، استانبول

پروژه ویلایی فماگاردن
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 147 متر ~ 600 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 100
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه باحچه شهیر پارک

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه باحچه شهیر پارک در غرب استانبول
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 191 متر ~ 191 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

Bizim evler 8

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه Bizim evler 8
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 129 متر ~ 208 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 236
تاریخ تحویل : عدم همکاری با این مجموعه

پروژه Gökdeniz Kartal

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه Gökdeniz Kartal واقع در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 71 متر ~ 116 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 204
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی Bizim Evler 7

پروژه های مسکونی باشاک شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Bizim Evler 7
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 116 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 532
تاریخ تحویل : عدم همکاری با این مجموعه

پروژه مسکونی Tual bahcekent

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Tual bahcekent در غرب استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1617
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی اسپارتاکوله استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی اسپارتاکوله استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 100 متر ~ 220 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1849
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی کاییم رزیدانس

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه مسکونی کاییم رزیدانس در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی دلار
متراژ واحدها : 44 متر ~ 90 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 117
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه آیازما املاک کنوت

پروژه های مسکونی باشاک شهیر ، استانبول

پروژه آیازما املاک کنوت
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 76 متر ~ 186 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1239
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

شهرک ویلایی ORMANADA

پروژه های مسکونی زکریاکوی ، استانبول

پروژه ویلایی در استانبول زکریاکوی
محدوده قیمت : 2,000,000 دلار الی 4,000,000 دلار
متراژ واحدها : 180 متر ~ 480 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 273
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی پیاله پاشا

پروژه های مسکونی بی اوغلو ، استانبول

پروژه مسکونی پیاله پاشا نزدیک میدان تکسیم
محدوده قیمت : 607,000 دلار الی 984,000 دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 240 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 760
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی Cuento istanbul

پروژه های مسکونی عمرانیه ، استانبول

پروژه مسکونی Cuento istanbul
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 73 متر ~ 201 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 89
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

مجتمع هلیس مور

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی و اداری هلیس مور استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 56 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 289
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

مجتمع مسکونی Grena suadiye

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی Grena suadiye
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 80 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 100
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی Selçuklu Vadi

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Selçuklu Vadi
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 204 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 439
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی دلتا دلوکس

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی دلتا دلوکس اسنیورت
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 56 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه Avrupa Konutlari Atakent 4

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه Avrupa Konutlari Atakent 4
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 82 متر ~ 231 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 519
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی سینپاش لیوا

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

پروژه مسکونی سینپاش لیوا
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 53 متر ~ 215 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 824
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

سینپاش بسفروس سیتی

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه سینپاش بسفروس سیتی
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 68 متر ~ 645 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2796
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه سینپاش آیدوس کانتری

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه سینپاش آیدوس کانتری
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 72 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 914
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

مجتمع مسکونی نیوو استانبول

پروژه های مسکونی باکیرکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی نیوو آتاکوی
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 500,000 دلار
متراژ واحدها : 53 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی بوتانیکا استانبول

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

مجتمع مسکونی بوتانیکا استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 79 متر ~ 257 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 477
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

پروژه مسکونی ALYA

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی ALYA
محدوده قیمت : 150,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 63 متر ~ 260 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 214
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

مجتمع مسکونی تجاری Nurol Life

پروژه های مسکونی ماسلاک ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Nurol Life در ماسلاک استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 502
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی تجاری istanbloom

پروژه های مسکونی منطقه شیشلی استانبول ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری istanbloom
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 60 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 170
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند
صحبت در واتس اپ
1
سلام. اگر سوالی در زمینه پروژه های مسکونی دارید تو واتس اپ میتونید بپرسید. ساعات پاسخگویی 9صبح الی 9شب.