سایت فروش ملک در پروژه های مسکونی استانبول , قیمت آپارتمان در استانبول و تصاویر ملک ها , شرایط خرید ملک در ترکیه

الیت ارنکوی

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پروژه الیت ارنکوی نزدیک خیابان بغداد
محدوده قیمت : 370,000 دلار الی 1,800,000 دلار
متراژ واحدها : 54 متر ~ 165 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 251
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1405

توناپارک آتاشهیر

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

پروژه توناپارک آتاشهیر
محدوده قیمت : 517,000 دلار الی 1,127,000 دلار
متراژ واحدها : 117 متر ~ 216 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 141
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1404

یوپارک

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پیش فروش آپارتمان در کارتال استانبول| یوپارک کارتال
محدوده قیمت : 185,000 دلار الی 782,000 دلار
متراژ واحدها : 53 متر ~ 158 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 825
تاریخ تحویل : پاییز 1403

برج مینا استانبول

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پیش فروش آپارتمان در کادیکوی استانبول
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 1,100,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 199 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1000
تاریخ تحویل : تحویل بهار سال 1404

پروژه مسکونی فورتیس سینانلی کادیکوی

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی فورتیس سینانلی کادیکوی
محدوده قیمت : 375,000 دلار الی 650,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1100
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه sakli vadi

پروژه های مسکونی ساریر ، استانبول

پروژه sakli vadi در منطقه وادی استانبول
محدوده قیمت : 1,200,000 دلار الی 3,170,000 دلار
متراژ واحدها : 133 متر ~ 267 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 227
تاریخ تحویل : آماده تحویل

avrupakonutlari yamanevler

پروژه های مسکونی عمرانیه ، استانبول

پیش خرید آپارتمان در استانبول پروژه avrupakonutlari
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 800,000 دلار
متراژ واحدها : 49 متر ~ 160 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 5445
تاریخ تحویل : شهریور 1403

پروژه Sea Pearl منطقه آتاکوی

پروژه های مسکونی باکیرکوی ، استانبول

پروژه Sea Pearl منطقه آتاکوی
محدوده قیمت : 931,000 دلار الی 3,400,000 دلار
متراژ واحدها : 88 متر ~ 380 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 631
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه مسکونی MANZARA ADALAR استانبول

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

فروش آپارتمان در استانبول منطقه کارتال پروژه مسکونی MANZARA ADALAR
محدوده قیمت : 340,000 دلار الی 620,000 دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 677 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

آوروپا کونوتلاری اسنتپه

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

معرفی پروژه آوروپا کونوتلاری اسنتپه
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 900,000 دلار
متراژ واحدها : 76 متر ~ 213 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1077
تاریخ تحویل : زمستان 1403

گرند تاور کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه گرندتاور کارتال واحدهای آماده تحویل
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 350,000 دلار
متراژ واحدها : 100 متر ~ 110 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 144
تاریخ تحویل : آماده تحویل

سوئیفت165

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه سوئیفت165 کارتال
محدوده قیمت : 245,000 دلار الی 427,000 دلار
متراژ واحدها : 47 متر ~ 110 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 165
تاریخ تحویل : تابستان 2024

الیزه آتاشهیر

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

پروژه الیزه آتاشهیر استانبول
محدوده قیمت : 520,000 دلار الی 800,000 دلار
متراژ واحدها : 80 متر ~ 130 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 180
تاریخ تحویل : بهار 2024

پروژه سوریاپی آنتالیا

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، آنتالیا

خرید آپارتمان در شهر آنتالیا – پروژه بزرگ در شهر آنتالیا
محدوده قیمت : 150,000 دلار الی 800,000 دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 205 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 19000
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

آرکاتلی پندیک

پروژه های مسکونی پندیک ، استانبول

پروژه آرکاتلی پندیک پیش فروش در پندیک
محدوده قیمت : 180,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 316 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : بهار 2024

رفرانس پندیک

پروژه های مسکونی پندیک ، استانبول

پروژه رفرانس پندیک
محدوده قیمت : 263,000 دلار الی 550,000 دلار
متراژ واحدها : 103 متر ~ 145 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 686
تاریخ تحویل : تابستان 2025

پروژه فورس ازمیر

پروژه های مسکونی پندیک ، ازمیر

فروش آپارتمان در پروژه فورس ازمیر
محدوده قیمت : 620,000 دلار الی 4,500,000 دلار
متراژ واحدها : 110 متر ~ 370 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 108
تاریخ تحویل : زمستان 2025

پروژه آلسانجاک ازمیر

پروژه های مسکونی پندیک ، ازمیر

پیش خرید پروژه آلسانجاک ازمیر
محدوده قیمت : 290,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 165 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1069
تاریخ تحویل : بهار 2024

پروژه مسکونی hilalhill

پروژه های مسکونی بویوک چکمجه ، استانبول

پروژه مسکونی hilalhill بویوک چکمجه
محدوده قیمت : 200,000 دلار الی 500,000 دلار
متراژ واحدها : 68 متر ~ 256 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2500
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه ویلایی سیلوانا

پروژه های مسکونی باشاک شهیر ، استانبول

پروژه ویلایی سیلوانا در غرب استانبول
محدوده قیمت : 640,000 دلار الی 760,000 دلار
متراژ واحدها : 242 متر ~ 330 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 232
تاریخ تحویل : پاییز 2025

پروژه گرین لایف

پروژه های مسکونی ایوپ ، استانبول

پروژه گرین لایف منطقه ایوپ سلطان
محدوده قیمت : 266,000 دلار الی 521,000 دلار
متراژ واحدها : 90 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : پاییز 2024

پروژه یاشام مارینا بیلیکدوزو

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه یاشام مارینا بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 255,000 دلار الی 1,118,000 دلار
متراژ واحدها : 125 متر ~ 350 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 250
تاریخ تحویل : زمستان 2025

دنیا شهیر مالتپه

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه دنیا شهیر مالتپه
محدوده قیمت : 280,000 دلار الی 1,100,000 دلار
متراژ واحدها : 68 متر ~ 230 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 810
تاریخ تحویل : زمستان 1403

آجارکنت استانبول

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه ویلایی آجارکنت استانبول
محدوده قیمت : 2,000,000 دلار الی 15,000,000 دلار
متراژ واحدها : 600 متر ~ 2000 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1000
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

فرگانا مال تپه

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پیش فروش پروژه فرگانا مال تپه استانبول
محدوده قیمت : 330,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 123 متر ~ 145 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 240
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1404

ماسلاک کورو

پروژه های مسکونی ساریر ، استانبول

پیش فروش پروژه ماسلاک کورو
محدوده قیمت : 450,000 دلار الی 2,100,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 313 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 754
تاریخ تحویل : تحویل اردیبهشت ۱۴۰۴

تما استانبول2

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه تمااستانبول2 در منطقه کوچوک چکمجه
محدوده قیمت : 443,000 دلار الی 1,458,000 دلار
متراژ واحدها : 82 متر ~ 246 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2287
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

دمیرکانتری بیلیکدوزو

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه آماده تحویل دمیرکانتری در بیلیکدوزو استانبول
محدوده قیمت : 220,000 دلار الی 540,000 دلار
متراژ واحدها : 57 متر ~ 190 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1160
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

فوروینس - پارک رزیدانس

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

برج فوروینس – پارک رزیدانس بغدادجادسی
محدوده قیمت : 1,100,000 دلار الی 5,000,000 دلار
متراژ واحدها : 100 متر ~ 800 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 600
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

یایلاپارک کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی یایلاپارک کارتال
محدوده قیمت : 220,000 دلار الی 910,000 دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 116 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 160
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

جونتو الیت آتاشهیر

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

پروژه مسکونی جونتو الیت در منطقه آتاشهیر
محدوده قیمت : 296,000 دلار الی 641,000 دلار
متراژ واحدها : 92 متر ~ 164 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 66
تاریخ تحویل : تحویل بهار۱۴۰۳

لامر دراگوس

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه لامر دراگوس
محدوده قیمت : 180,000 دلار الی 595,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 100 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 692
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

لونا دراگوس

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه لونا دراگوس در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 259,000 دلار الی 492,000 دلار
متراژ واحدها : 56 متر ~ 106 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 689
تاریخ تحویل : تحویل اردیبهشت ۱۴۰۴

آستون لایف

پروژه های مسکونی سانجاک تپه ، استانبول

مجتمع مسکونی آستون لایف سانجاک تپه
محدوده قیمت : 320,000 دلار الی 500,000 دلار
متراژ واحدها : 114 متر ~ 214 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 108
تاریخ تحویل : پاییز ۱۴۰۳

لوتوس استانبول

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه مسکونی لوتوس استانبول بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 237,000 دلار الی 600,000 دلار
متراژ واحدها : 73 متر ~ 178 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

ایستون استانبول

پروژه های مسکونی باغجی لار ، استانبول

پروژه مسکونی ایستون استانبول
محدوده قیمت : 240,000 دلار الی 500,000 دلار
متراژ واحدها : 100 متر ~ 145 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 80
تاریخ تحویل : زمستان ۱۴۰۲

ناندا تاور کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

برج ناندا تاور کارتال – خرید آپارتمان در کارتال استانبول
محدوده قیمت : 163,000 دلار الی 450,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 220
تاریخ تحویل : آماده تحویل

آتاشهیر مدرن

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

خرید آپارتمان در آتاشهیر مدرن
محدوده قیمت : 462,000 دلار الی 2,700,000 دلار
متراژ واحدها : 78 متر ~ 440 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 979
تاریخ تحویل : تحویل آبان ۱۴۰۳

مجتمع مسکونی بنستا benesta

پروژه های مسکونی اسکودار ، استانبول

مجتمع مسکونی بنستا در بخش آسیایی
محدوده قیمت : 500,000 دلار الی 2,100,000 دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 315 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 563
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

پانوراما پندیک

پروژه های مسکونی پندیک ، استانبول

پروژه پانوراما پندیک-پیش خرید آپارتمان در پندیک
محدوده قیمت : 142,000 دلار الی 650,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 640
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

آجار ورده

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه لوکس آجار ورده در منطقه بیکوز استانبول
محدوده قیمت : 612,000 دلار الی 1,232,000 دلار
متراژ واحدها : 97 متر ~ 191 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 739
تاریخ تحویل : تابستان ۱۴۰۲

چاملی وادی

پروژه های مسکونی کاهیت حانه ، استانبول

پروژه مسکونی چاملی وادی در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : 624,000 دلار الی 1,504,000 دلار
متراژ واحدها : 43 متر ~ 202 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 919
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

پروژه G-HUB

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه G-HUB در کوچوک چکمجه استانبول
محدوده قیمت : 330,000 دلار الی 385,000 دلار
متراژ واحدها : 74 متر ~ 93 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 346
تاریخ تحویل : زمستان ۱۴۰۲

رسیتال استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه رسیتال در باخجه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 165,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 80 متر ~ 125 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 160
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

پروژه آلتین اورمان ازمیر

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، ازمیر

پروژه آلتین اورمان ازمیر
محدوده قیمت : 95,000 دلار الی 550,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1215
تاریخ تحویل : تحویل زمستان ۱۴۰۲

پروژه مسکونی DKY کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی DKY کارتال
محدوده قیمت : 200,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 344
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1404

پروژه کورو اولری اسکودار

پروژه های مسکونی اسکودار ، استانبول

پروژه شیک و خاص در منطقه اسکودار
محدوده قیمت : 1,100,000 دلار الی 3,942,000 دلار
متراژ واحدها : 123 متر ~ 420 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 196
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

کواترو عمرانیه

پروژه های مسکونی عمرانیه ، استانبول

پروژه کواترو عمرانیه استانبول
محدوده قیمت : 175,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 70 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 590
تاریخ تحویل : پاییز ۱۴۰۱

پگا کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه پگاکارتال بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 141,000 دلار الی 560,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 112 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ویلایی یشیل یاکا

پروژه های مسکونی بویوک چکمجه ، استانبول

پروژه ویلایی یشیل یاکا در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : 915,000 دلار الی 1,600,000 دلار
متراژ واحدها : 231 متر ~ 500 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ویلایی وادی ریوا

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه ویلایی وادی ریوا
محدوده قیمت : 800,000 دلار الی 1,500,000 دلار
متراژ واحدها : 230 متر ~ 770 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 300
تاریخ تحویل : فروش به اتمام رسید

نکسوس کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه nexus کارتال
محدوده قیمت : 185,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 1200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 566
تاریخ تحویل : توقف ساخت

آل تاور کادیکوی

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

برج آل تاور ALTOWER KADIKOY کادیکوی
محدوده قیمت : 170,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : توصیه خرید نمی شود

مجتمع مسکونی پارک34

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی پارک34
محدوده قیمت : 155,000 دلار الی 470,000 دلار
متراژ واحدها : 78 متر ~ 215 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

روتانا رزیندانس بومونتی

پروژه های مسکونی شیشلی ، استانبول

پروژه مسکونی روتانا رزیدانس بومونتی
محدوده قیمت : 371,000 دلار الی 1,562,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 170 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 599
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

دلوکسیاپارک

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پیش خرید پروژه ای لوکس در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 175,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 35 متر ~ 100 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 364
تاریخ تحویل : پاییز 1403

اسکای لند استانبول

پروژه های مسکونی ساریر ، استانبول

اسکای لند استانبول
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 2,000,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

بانو اولری

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه بانو اولری در منطقه باحجه شهیر
محدوده قیمت : 213,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 135 متر ~ 190 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : تحویل اواخر سال 2021

متروپول استانبول

پروژه های مسکونی آتاشهیر ، استانبول

برج متروپول در آتاشهیر استانبول
محدوده قیمت : 400,000 دلار الی 2,000,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1370
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه مسکونی استرادا

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه استرادا در باحچه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 181,000 دلار الی 724,000 دلار
متراژ واحدها : 59 متر ~ 283 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2500
تاریخ تحویل : آماده تحویل

مجتمع مسکونی Queen Bomonti

پروژه های مسکونی شیشلی ، استانبول

پروژه Queen Bomonti زیبا در قلب استانبول
محدوده قیمت : 380,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 46 متر ~ 242 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

لوجا کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه لوجا کارتال – پیش فروش آپارتمان
محدوده قیمت : 225,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 360 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 368
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۲

پروژه پیرلانتا رزیدانس

پروژه های مسکونی باغجی لار ، استانبول

پروژه پیرلانتا رزیدانس استانبول
محدوده قیمت : 130,000 دلار الی 270,000 دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 437
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی Yeni Tepe Kadikoy

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

پروژه مسکونی Yeni Tepe Kadikoy
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 1,500,000 دلار
متراژ واحدها : 60 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1100
تاریخ تحویل : آماده تحویل

پروژه ویستا کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه ویستا منطقه کارتال استانبول
محدوده قیمت : 120,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 59 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

vira istanbul

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه مسکونی ویرا استانبول واقع در بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 229,000 دلار الی 440,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1150
تاریخ تحویل : تحویل اواخر سال 2021

مجتمع مسکونی MOMENT İSTANBUL

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی MOMENT İSTANBUL
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 600,000 دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 698 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 731
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه امپایر استانبول

پروژه های مسکونی آوجیلار ، استانبول

پروژه امپایر استانبول
محدوده قیمت : 120,000 دلار الی 375,000 دلار
متراژ واحدها : 88 متر ~ 232 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 295
تاریخ تحویل : تابستان 1399

پانو رزیدانس استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه پانو رزیدانس استانبول
محدوده قیمت : 190,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 130 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1431
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

باهچلی اولر استانبول

پروژه های مسکونی باهچلی اولر ، استانبول

پروژه مسکونی باهچلی اولر استانبول
محدوده قیمت : 240,000 دلار الی 450,000 دلار
متراژ واحدها : 77 متر ~ 273 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1400

رسیم استانبول

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه رسیم در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 260,000 دلار الی 450,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 230 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

سنترال استانبول

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه سنترال استانبول در بخش اروپایی
محدوده قیمت : 122,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 32 متر ~ 312 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 400
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

فولکارت وگا ازمیر

پروژه های مسکونی اسنیورت ، ازمیر

پروژه فولکارت وگا در شهر زیبای ازمیر
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 700,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 432 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 843
تاریخ تحویل : فروش به اتمام رسیده

فولکارت سیتی

پروژه های مسکونی اسنیورت ، ازمیر

پروژه فولکارت سیتی در شهر زیبای ازمیر
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 600,000 دلار
متراژ واحدها : 195 متر ~ 228 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : فروش به اتمام رسیده

رویال گاردن کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه رویال گاردن کارتال در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 200,000 دلار
متراژ واحدها : 52 متر ~ 222 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی حیات پارک

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی حیات پارک
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 72 متر ~ 165 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1400
تاریخ تحویل : نا مشخص

مجتمع مسکونی اوریاپارک

پروژه های مسکونی عمرانیه ، استانبول

مجتمع مسکونی لوکس اوریاپارک استانبول
محدوده قیمت : 400,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 60 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 526
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ساحلی پندیک ساحل

پروژه های مسکونی پندیک ، استانبول

پروژه ساحلی در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 106 متر ~ 196 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

مجتمع مسکونی Nuvo دراگوس استانبول

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی Nuvo دراگوس استانبول
محدوده قیمت : 160,000 دلار الی 350,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 990
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

hayat tepe

پروژه های مسکونی بایرام پاشا ، استانبول

خرید آپارتمان در بخش اروپایی استانبول پروژه حایات تپه استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 172 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 546
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه mesa بیکوز

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه mesa واقع در بیکوز استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 85 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 85
تاریخ تحویل : فروش به پایان رسید

AVENUE İSTANBUL

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

فروش واحدهای مسکونی و تجاری AVENUE در بلیکدوزو استانبول
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 72 متر ~ 187 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 510
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی Elite Concept

پروژه های مسکونی کادیکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی Elite Concept کادیکوی
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 145 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 785
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

پروژه دلتا دوبی کامفورت

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه دلتا دوبی کامفورت استانبول
محدوده قیمت : 144,000 دلار الی 836,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1200
تاریخ تحویل : فروردین 1401

پروژه مسکونی رفرانس کارتال

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی رفرانس در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 180,000 دلار الی 600,000 دلار
متراژ واحدها : 49 متر ~ 404 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 451
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

پروژه مسکونی میدان آردیچلی

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی میدان آردیجی در اسنیورت استانبول
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 41 متر ~ 225 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1681
تاریخ تحویل : فاز اول آماده تحویل

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 63 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2700
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul در اسنیورت
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2679
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar

پروژه های مسکونی آوجیلار ، استانبول

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar
محدوده قیمت : 81,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 185 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 269
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه آجار بلو

پروژه های مسکونی بیکوز ، استانبول

پروژه لوکس آجار بلو در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : 950,000 دلار الی 2,000,000 دلار
متراژ واحدها : 205 متر ~ 500 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 240
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی و تجاری Aris Grand Tower

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی برج آریس استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 310
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول
محدوده قیمت : 1,000,000 دلار الی 3,000,000 دلار
متراژ واحدها : 459 متر ~ 978 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 64
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی و تجاری Istova kağıthane

پروژه های مسکونی کاهیت حانه ، استانبول

پروژه مسکونی و تجاری Istova در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 350,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1010
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

مجتمع مسکونی AND Pastel استانبول

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

مجتمع مسکونی AND Pastel استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1243
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

پروژه مسکونی cordella kartal

پروژه های مسکونی کارتال ، استانبول

پروژه مسکونی cordella kartal در بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 157 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 215
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی اداری Piazza

پروژه های مسکونی مال تپه ، استانبول

پروژه مسکونی اداری Piazza بخش آسیایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 57 متر ~ 212 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 230
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال در استانبول
محدوده قیمت : 200,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 37 متر ~ 271 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 800
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی تجاری ONUR PARK LİFE

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی اونورپارک لایف استانبول در باحچه شهیر
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 88 متر ~ 170 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 718
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

تریو گاردن استانبول

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی تریوگاردن استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 61 متر ~ 211 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 749
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند
صحبت در واتس اپ
1
سلام. اگر سوالی در زمینه پروژه های مسکونی دارید تو واتس اپ میتونید بپرسید. ساعات پاسخگویی 9صبح الی 9شب.