پروژه گرین لایف

پروژه های مسکونی ایوپ ، استانبول

پروژه گرین لایف منطقه ایوپ سلطان
محدوده قیمت : 266,000 دلار الی 521,000 دلار
متراژ واحدها : 90 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل :

پروژه یاشام مارینا بیلیکدوزو

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه یاشام مارینا بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 255,000 دلار الی 1,118,000 دلار
متراژ واحدها : 125 متر ~ 350 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 250
تاریخ تحویل : زمستان 2025

فروش واحد یکخواب در برج آنتهیل شیشلی

پروژه های مسکونی شیشلی ، استانبول

فروش واحد یکخواب در برج آنتهیل شیشلی
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : متر ~ متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل :

فروش یکخواب طبقات بالا اسنیورت

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

فروش یکخواب طبقات بالا اسنیورت
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : متر ~ متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل :

ماسلاک کورو

پروژه های مسکونی ساریر ، استانبول

پیش فروش پروژه ماسلاک کورو
محدوده قیمت : 450,000 دلار الی 2,100,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 313 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 754
تاریخ تحویل : تحویل اردیبهشت ۱۴۰۴

تما استانبول2

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه تمااستانبول2 در منطقه کوچوک چکمجه
محدوده قیمت : 443,000 دلار الی 1,458,000 دلار
متراژ واحدها : 82 متر ~ 246 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2287
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

دمیرکانتری بیلیکدوزو

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه آماده تحویل دمیرکانتری در بیلیکدوزو استانبول
محدوده قیمت : 220,000 دلار الی 540,000 دلار
متراژ واحدها : 57 متر ~ 190 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1160
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

لوتوس استانبول

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه مسکونی لوتوس استانبول بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 237,000 دلار الی 600,000 دلار
متراژ واحدها : 73 متر ~ 178 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۳

ایستون استانبول

پروژه های مسکونی باغجی لار ، استانبول

پروژه مسکونی ایستون استانبول
محدوده قیمت : 240,000 دلار الی 500,000 دلار
متراژ واحدها : 100 متر ~ 145 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 80
تاریخ تحویل : زمستان ۱۴۰۲

چاملی وادی

پروژه های مسکونی کاهیت حانه ، استانبول

پروژه مسکونی چاملی وادی در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : 624,000 دلار الی 1,504,000 دلار
متراژ واحدها : 43 متر ~ 202 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 919
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

پروژه G-HUB

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه G-HUB در کوچوک چکمجه استانبول
محدوده قیمت : 330,000 دلار الی 385,000 دلار
متراژ واحدها : 74 متر ~ 93 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 346
تاریخ تحویل : زمستان ۱۴۰۲

رسیتال استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه رسیتال در باخجه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 165,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 80 متر ~ 125 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 160
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

پروژه ویلایی یشیل یاکا

پروژه های مسکونی بویوک چکمجه ، استانبول

پروژه ویلایی یشیل یاکا در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : 915,000 دلار الی 1,600,000 دلار
متراژ واحدها : 231 متر ~ 500 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

روتانا رزیندانس بومونتی

پروژه های مسکونی شیشلی ، استانبول

پروژه مسکونی روتانا رزیدانس بومونتی
محدوده قیمت : 371,000 دلار الی 1,562,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 170 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 599
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه Yalçıntepe residance

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه یالچین واقع در باحجه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 62,000 دلار الی 80,000 دلار
متراژ واحدها : 57 متر ~ 61 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 300
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

اسکای لند استانبول

پروژه های مسکونی ساریر ، استانبول

اسکای لند استانبول
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 2,000,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

بانو اولری

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه بانو اولری در منطقه باحجه شهیر
محدوده قیمت : 213,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 135 متر ~ 190 متر
تعداد واحد ها در پروژه : -
تاریخ تحویل : تحویل اواخر سال 2021

پروژه مسکونی استرادا

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه استرادا در باحچه شهیر استانبول
محدوده قیمت : 181,000 دلار الی 724,000 دلار
متراژ واحدها : 59 متر ~ 283 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2500
تاریخ تحویل : آماده تحویل

مجتمع مسکونی Queen Bomonti

پروژه های مسکونی شیشلی ، استانبول

پروژه Queen Bomonti زیبا در قلب استانبول
محدوده قیمت : 250,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 46 متر ~ 242 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه پیرلانتا رزیدانس

پروژه های مسکونی باغجی لار ، استانبول

پروژه پیرلانتا رزیدانس استانبول
محدوده قیمت : 130,000 دلار الی 270,000 دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 150 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 437
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

vira istanbul

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه مسکونی ویرا استانبول واقع در بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 229,000 دلار الی 440,000 دلار
متراژ واحدها : 70 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1150
تاریخ تحویل : تحویل اواخر سال 2021

پروژه امپایر استانبول

پروژه های مسکونی آوجیلار ، استانبول

پروژه امپایر استانبول
محدوده قیمت : 120,000 دلار الی 375,000 دلار
متراژ واحدها : 88 متر ~ 232 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 295
تاریخ تحویل : تابستان 1399

پانو رزیدانس استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه پانو رزیدانس استانبول
محدوده قیمت : 190,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 55 متر ~ 130 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1431
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

باهچلی اولر استانبول

پروژه های مسکونی باهچلی اولر ، استانبول

پروژه مسکونی باهچلی اولر استانبول
محدوده قیمت : 240,000 دلار الی 450,000 دلار
متراژ واحدها : 77 متر ~ 273 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : تحویل تابستان 1400

سنترال استانبول

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه سنترال استانبول در بخش اروپایی
محدوده قیمت : 122,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 32 متر ~ 312 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 400
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی حیات پارک

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی حیات پارک
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 72 متر ~ 165 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1400
تاریخ تحویل : نا مشخص

hayat tepe

پروژه های مسکونی بایرام پاشا ، استانبول

خرید آپارتمان در بخش اروپایی استانبول پروژه حایات تپه استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 42 متر ~ 172 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 546
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

AVENUE İSTANBUL

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

فروش واحدهای مسکونی و تجاری AVENUE در بلیکدوزو استانبول
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 72 متر ~ 187 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 510
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه دلتا دوبی کامفورت

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه دلتا دوبی کامفورت استانبول
محدوده قیمت : 144,000 دلار الی 836,000 دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1200
تاریخ تحویل : فروردین 1401

پروژه مسکونی میدان آردیچلی

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی میدان آردیجی در اسنیورت استانبول
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 41 متر ~ 225 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1681
تاریخ تحویل : فاز اول آماده تحویل

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Odul istanbul
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 63 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2700
تاریخ تحویل : تحویل تابستان ۱۴۰۱

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Nlogo istanbul در اسنیورت
محدوده قیمت : 80,000 دلار الی 250,000 دلار
متراژ واحدها : 65 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2679
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar

پروژه های مسکونی آوجیلار ، استانبول

پروژه مسکونی تجاری collet avcilar
محدوده قیمت : 81,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 185 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 269
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی و تجاری Aris Grand Tower

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

مجتمع مسکونی برج آریس استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 310
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

پروژه ویلایی کالیون مارینا استانبول
محدوده قیمت : 1,000,000 دلار الی 3,000,000 دلار
متراژ واحدها : 459 متر ~ 978 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 64
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی و تجاری Istova kağıthane

پروژه های مسکونی کاهیت حانه ، استانبول

پروژه مسکونی و تجاری Istova در بخش اروپایی استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 45 متر ~ 250 متر
تعداد واحد ها در پروژه :
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پریمیوم
محدوده قیمت : 140,000 دلار الی 350,000 دلار
متراژ واحدها : 40 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1010
تاریخ تحویل : آماده تحویل و سند

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه مسکونی باباجان پورت رویال در استانبول
محدوده قیمت : 200,000 دلار الی 400,000 دلار
متراژ واحدها : 37 متر ~ 271 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 800
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی تجاری ONUR PARK LİFE

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی اونورپارک لایف استانبول در باحچه شهیر
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 300,000 دلار
متراژ واحدها : 88 متر ~ 170 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 718
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

تریو گاردن استانبول

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی تریوگاردن استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 61 متر ~ 211 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 749
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه ویلایی فماگاردن

پروژه های مسکونی زکریاکوی ، استانبول

پروژه ویلایی فماگاردن
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 147 متر ~ 600 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 100
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه باحچه شهیر پارک

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه باحچه شهیر پارک در غرب استانبول
محدوده قیمت : 300,000 دلار الی 1,000,000 دلار
متراژ واحدها : 191 متر ~ 191 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

Bizim evler 8

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه Bizim evler 8
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 129 متر ~ 208 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 236
تاریخ تحویل : عدم همکاری با این مجموعه

پروژه مسکونی Bizim Evler 7

پروژه های مسکونی باشاک شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Bizim Evler 7
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 116 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 532
تاریخ تحویل : عدم همکاری با این مجموعه

پروژه مسکونی Tual bahcekent

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی Tual bahcekent در غرب استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 200 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1617
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی اسپارتاکوله استانبول

پروژه های مسکونی باحجه شهیر ، استانبول

پروژه مسکونی اسپارتاکوله استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 100 متر ~ 220 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1849
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه آیازما املاک کنوت

پروژه های مسکونی باشاک شهیر ، استانبول

پروژه آیازما املاک کنوت
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 76 متر ~ 186 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1239
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

شهرک ویلایی ORMANADA

پروژه های مسکونی زکریاکوی ، استانبول

پروژه ویلایی در استانبول زکریاکوی
محدوده قیمت : 2,000,000 دلار الی 4,000,000 دلار
متراژ واحدها : 180 متر ~ 480 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 273
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی پیاله پاشا

پروژه های مسکونی بی اوغلو ، استانبول

پروژه مسکونی پیاله پاشا نزدیک میدان تکسیم
محدوده قیمت : 607,000 دلار الی 984,000 دلار
متراژ واحدها : 62 متر ~ 240 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 760
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

پروژه مسکونی دلتا دلوکس

پروژه های مسکونی اسنیورت ، استانبول

پروژه مسکونی دلتا دلوکس اسنیورت
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 56 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

پروژه Avrupa Konutlari Atakent 4

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه Avrupa Konutlari Atakent 4
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 82 متر ~ 231 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 519
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

سینپاش بسفروس سیتی

پروژه های مسکونی کوچوک چکمجه ، استانبول

پروژه سینپاش بسفروس سیتی
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 68 متر ~ 645 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2796
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت

مجتمع مسکونی نیوو استانبول

پروژه های مسکونی باکیرکوی ، استانبول

مجتمع مسکونی نیوو آتاکوی
محدوده قیمت : 100,000 دلار الی 500,000 دلار
متراژ واحدها : 53 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1200
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی بوتانیکا استانبول

پروژه های مسکونی بیلیکدوزو ، استانبول

مجتمع مسکونی بوتانیکا استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 79 متر ~ 257 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 477
تاریخ تحویل : فروش پایان یافت - دست دو موجود است

مجتمع مسکونی تجاری Nurol Life

پروژه های مسکونی ماسلاک ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری Nurol Life در ماسلاک استانبول
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 50 متر ~ 300 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 502
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند

مجتمع مسکونی تجاری istanbloom

پروژه های مسکونی شیشلی ، استانبول

مجتمع مسکونی تجاری istanbloom
محدوده قیمت : دلار الی دلار
متراژ واحدها : 60 متر ~ 400 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 170
تاریخ تحویل : آماده تحویل و انتقال سند
صحبت در واتس اپ
1
سلام. اگر سوالی در زمینه پروژه های مسکونی دارید تو واتس اپ میتونید بپرسید. ساعات پاسخگویی 9صبح الی 9شب.