عنوان متراژ تعداد اتاق محله قیمت
واحدسه خواب بر بغدادجادسی استانبول
واحدسه خواب بر بغدادجادسی استانبول 125 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
1,800,000 $
واحد دوخواب صفر در شیشلی استانبول
واحد دوخواب صفر در شیشلی استانبول 120 2+1
پروژه های مسکونی شیشلی ،
860,000 $
سه خواب برج فوروینس خیابان بغداد
سه خواب برج فوروینس خیابان بغداد 200 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
1,200,000 $
واحدسه خواب مناسب شهروندی در خیابان بغداد
واحدسه خواب مناسب شهروندی در خیابان بغداد 103 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
650,000 $
آپارتمان سه خواب نقلی کنار ساحل
آپارتمان سه خواب نقلی کنار ساحل 90 3+1
پروژه های مسکونی کارتال ،
250,000 $
ویلای 5خواب در بویوک چکمجه استانبول
ویلای 5خواب در بویوک چکمجه استانبول 540 5+2
پروژه های مسکونی بویوک چکمجه ،
2,280,000 $
فروش پنت هاوس لوکس در آتاشهیر استانبول
فروش پنت هاوس لوکس در آتاشهیر استانبول 300 3+1
پروژه های مسکونی آتاشهیر ،
1,100,000 $
آپارتمان دوخواب برج آندومدیا آتاشهیر
آپارتمان دوخواب برج آندومدیا آتاشهیر 90 2+1
پروژه های مسکونی آتاشهیر ،
520,000 $
فروشی سه خواب مناسب شهروندی در بغدادجادسی
فروشی سه خواب مناسب شهروندی در بغدادجادسی 108 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
670,000 $
واحد سه خواب مناسب شهروندی در سوادیه بغدادجادسی
واحد سه خواب مناسب شهروندی در سوادیه بغدادجادسی 93 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
450,000 $
چهارخواب با منظره دریا در بغدادجادسی
چهارخواب با منظره دریا در بغدادجادسی 160 4+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
900,000 $
آپارتمان 3خواب 110متری در بغدادجادسی
آپارتمان 3خواب 110متری در بغدادجادسی 110 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
780,000 $
آپارتمان سه خواب 12ساله در قلب خیابان بغداد
آپارتمان سه خواب 12ساله در قلب خیابان بغداد 92 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
580,000 $
آپارتمان چهارخواب در سوادیه خیابان بغداد
آپارتمان چهارخواب در سوادیه خیابان بغداد 177 4+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
1,200,000 $
فروش آپارتمان سه خواب-بنای دوم به خیابان بغداد
فروش آپارتمان سه خواب-بنای دوم به خیابان بغداد 105 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
850,000 $
آپارتمان سه خواب با منظره دریا در جاده بستان کادیکوی
آپارتمان سه خواب با منظره دریا در جاده بستان کادیکوی 110 3+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
1,100,000 $
واحد دوخواب در پروژه بانو اولری
واحد دوخواب در پروژه بانو اولری 100 2+1
پروژه های مسکونی باحجه شهیر ،
205,000 $
آپارتمان دوخواب در برج مومنت استانبول
آپارتمان دوخواب در برج مومنت استانبول 100 2+1
پروژه های مسکونی کارتال ،
175,000 $
واحد سه خواب فول منظره دریا در کارتال
واحد سه خواب فول منظره دریا در کارتال 120 3+1
پروژه های مسکونی کارتال ،
600,000 $
فروش واحد یکخواب در برج آنتهیل شیشلی
فروش واحد یکخواب در برج آنتهیل شیشلی 50 1+1
پروژه های مسکونی شیشلی ،
490,000 $
فروش یکخواب طبقات بالا اسنیورت
فروش یکخواب طبقات بالا اسنیورت 50 1+1
پروژه های مسکونی اسنیورت ،
83,000 $
فروش آپارتمان دوخواب در خیابان بغداد استانبول
فروش آپارتمان دوخواب در خیابان بغداد استانبول 90 2+1
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
750,000 $
فروش واحد سه خواب نرمال در کارتال
فروش واحد سه خواب نرمال در کارتال 83 3+1
پروژه های مسکونی کارتال ،
150,000 $
آپارتمان دوخواب با منظره دریا در کارتال
آپارتمان دوخواب با منظره دریا در کارتال 120 2+1
پروژه های مسکونی کارتال ،
320,000 $
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه1 , 125 متر $1,800,000
پروژه های مسکونی شیشلی ،
2+1 , طبقه30 , 120 متر $860,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه5 , 200 متر $1,200,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه13 , 103 متر $650,000
پروژه های مسکونی کارتال ،
3+1 , طبقه6 , 90 متر $250,000
پروژه های مسکونی بویوک چکمجه ،
5+2 , طبقه0 , 540 متر $2,280,000
پروژه های مسکونی آتاشهیر ،
3+1 , طبقه30 , 300 متر $1,100,000
پروژه های مسکونی آتاشهیر ،
2+1 , طبقه13 , 90 متر $520,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه8 , 108 متر $670,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه2 , 93 متر $450,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
4+1 , طبقه13 , 160 متر $900,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه7 , 110 متر $780,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه12 , 92 متر $580,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
4+1 , طبقه1 , 177 متر $1,200,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه5 , 105 متر $850,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
3+1 , طبقه3 , 110 متر $1,100,000
پروژه های مسکونی باحجه شهیر ،
2+1 , طبقه , 100 متر $205,000
پروژه های مسکونی کارتال ،
2+1 , طبقه5 , 100 متر $175,000
پروژه های مسکونی کارتال ،
3+1 , طبقه20 , 120 متر $600,000
پروژه های مسکونی شیشلی ،
1+1 , طبقه14 , 50 متر $490,000
پروژه های مسکونی اسنیورت ،
1+1 , طبقه22 , 50 متر $83,000
پروژه های مسکونی کادیکوی ،
2+1 , طبقه8 , 90 متر $750,000
پروژه های مسکونی کارتال ،
3+1 , طبقه1 , 83 متر $150,000
پروژه های مسکونی کارتال ،
2+1 , طبقه15 , 120 متر $320,000
صحبت در واتس اپ
1
سلام. اگر سوالی در زمینه پروژه های مسکونی دارید تو واتس اپ میتونید بپرسید. ساعات پاسخگویی 9صبح الی 9شب.